All about marihuana

Chemická podstata

Tvrdí sa, že účinné látky (hlavne THC - delta-9-tetrahydrocannabinol) obsahujú iba samičie rastliny, čo nie je pravda, keďže aj samčie rastliny obsahujú THC, no v menšom množstve. Dnes poznáme tri druhy kanabis (Cannabis indica, C. ruderalia a C. sativa). THC je rozpustné v alkohole a tukoch. V organizme sa aktívne delta-9-THC rozkladá na dva hlavné metabolity 11-hydroxy-tetrahydrocannabinol a 1-nor-9-carboxy-delta-9-tetrahydrocannabinol Tieto látky sa rozpúšťajú v tukoch a preto pretrvávajú v organizme aj dlhšiu dobu po užití (sudno-lekársky dôkaz)