All about marihuana

Vplyv na organizmus

Psychoaktívny efekt závisí na spôsobe prípravy, kvalite rastliny, veľkosti dávky, spôsobe aplikácie a pod.

Medzi najčastejšie účinky kanabis patrí :

 • zmenené vnímanie času, priestoru a osôb
 • eufória, pocit šťastia a veselosť
 • zrakové halucinácie (pri väčších dávkach)
 • sluchové halucinácie (pri väčších dávkach)
 • depresia, impulzívne chovanie, útlm násilia a agresivity (v záverečných štádiách)

Medzi efekty chronického užívania patrí :

 • zhoršenie krátkodobej pamäti
 • fajčenie drogy je karcinogénne (ako aj každé iné fajčenie)
 • zníženie reakčného času
 • zhoršená obratnosť
 • zlá orientácia v čase a priestore
 • kolísanie nálad
 • strata iných záujmov
 • citová otupenosť
 • strata hodnôt

Štúdie dokazujúce poškodenie mozgu, alebo genetické poškodenia vplyvom THC sa nepotvrdili. Samotné kanabis spôsobuje slabú psychickú závislosť (menšiu ako závislosť na tabakových cigaretách).

Keďže množstvo účinných látok v rastline závisí na mnohých faktoroch, nedá sa presne určiť množstvo marihuany nutné k vyvolaniu efektu. Na zabitie myši je potrebná 40 000 krát väčšia dávka ako je bežná dávka pre človeka.

Marihuana začína pôsobiť po niekoľkých minútach pri fajčení a po asi 40-50 minútach pri perorálnom užití. Účinok trvá asi 1-5 hodín. Pri perorálnom užití sa účinok predlžuje na 4-12 hodín.

Asi najnegatívnejší dôsledok fajčenia je štatisticky preukázateľný prechod na tvrdšiu drogu - najčastejšie sa marihuana mieša s LSD, prípadne lysohlávkami.